Ny elev?​

Tilmelding »

Book besøg »

​"Jeg havde aldrig troet at man kunne få så mange gode venner på én gang!"

10. International linje

​På international linje er dansk og matematik basisfag, hvor eleverne får undervisning i lighed med kravene til Folkeskolens undervisning. Desuden kan fysik tilvælges.

Engelsk, tysk og kultur er vores profilfag, og derfor har engelsk og tysk fire timer ugentligt og kultur én time. I de tre fag styrker eleverne deres kommunikative kompetencer, og der er en tydelig international tråd i undervisningen.

Hovedformålet med undervisningen i 10. international boglig linje er at forberede vores elever på de udfordringer, de møder, både fagligt og personligt, når de forlader AAE for at gå på en ungdomsuddannelse.

Vi ønsker at være med til at skabe unge mennesker, som har tilegnet sig stærke kommunikative strategier, stor sproglig parathed samt en udvidet mellemfolkelig forståelse.

Hvordan underviser vi?

Vi har så vidt muligt fælles temaforløb på tværs af fagene. Dette for at få mangefacetterede vinkler på temaet, mest mulig inspiration og dybest viden om temaet.

Vi har fokus på samtaler i grupper samt på den enkelte elevs eget ansvar og deltagelse - og desuden på faglig udfordring på det niveau, eleverne hver især er på. Vi vil gennem varieret undervisning og differentiering gøre det til en ”sport” at udvikle sit sprog og sine kommunikative kompetencer gennem motivation og stadige udfordringer.

Hvilke forventninger har vi?

Vores forventninger til Internationale elever er, at de har et ønske om at blive bedre / ville forbedre sig mht. de sproglige færdigheder . Men også at de har et ønske om at inddrage globale problematikker i deres daglige undervisning. Det kunne være: Amnesty International, Global Footprint, Immigration og Fake News.

C​

​KOMMENDE ARRANGEMENTER

​Fællesweekend
​28/9 - NM i fodbold (hele skolen deltager)
​29/9 - forældredag
​30/9 - Efterskolernes Dag, 1300-1700

​5/10 Fri fredag, forlænget weekend
​8/10 Åbent Hus, 1900 - 2100
​25/10 Åbent Hus, 1900 - 2100

Aabybro Efterskole

​Højskolevej 7

9440 Aabybro

Tel. +45 98 24 10 99

E-mail: info@aabybroefterskole.dk

Vi samarbejder med​