SPORT, FAGLIGHED, FÆLLESSKAB OG FREMTID

10. Science​ linje

Science adskiller sig fra de andre obligatoriske boglige linjer ved, at det naturfaglige vægtes i et større omfang. Dette kommer til udtryk gennem vores undervisningsmetoder og antallet af timer.

Hvordan undervises dér på science?

Science vægter det praktiske arbejde med det faglige mere end det teoretiske. Dette sker ved, at eleverne i et større omfang modtager Flipped Classroom, som går ud på, at eleverne har undervisningen for som lektie (i form af en video), hvorefter de møder op til undervisningen og mestrer det faglige praktisk. Målet for skoleåret 2019/2020 er, at hvert emne skal introduceres via. Flipped Classroom og med tiden skal denne undervisningsform være mere og mere dominerende.

Science vil gerne skabe en tilkobling til den virkelige verden udenfor. Dette sker ved, at eleverne kan forvente ud-af-klasselokalet undervisning, når et nyt emne præsenteres. I skoleåret 2019/2020 skal klassen f.eks. besøge et ølbryggeri i forbindelse med emnet: “Organisk kemi” i fysik/kemi.

Science vil gerne gå mere i dybden med det faglige i matematik og fysik/kemi. Dette sker ved, at eleverne får tilbudt gymnasialt stof i slutningen af hvert emne, som kan udfordre selv den skarpe elev med en stor interesse inden for fagene. Dette vil dog altid være et tilbud og er ikke obligatorisk.

Science anser tværfaglighed som et gennemgående undervisningsprincip, og flere fordybelsesområder vil blive behandlet på tværs af alle fag i afdelingen. Fordybelsesområder kan eksempelvis være temaer som:

  • Husprojekt - med fokus på arkitektur, skalamodel, økonomi, salg og formidling

  • Krop, kost og identitet - med fokus på statistik, motion og dataindsamling

  • Om at sætte problemer under debat - med fokus på historiske- og nutidige samfundstendenser og naturvidenskabelige strømninger

Science vil gerne øge elevernes forståelse for den digitale og teknologiske virkelighed ved, at eleverne skal løse mindre udfordringer gennem programmering. For at opfylde dette mål skal eleverne igennem et forløb om Lego Mindstorm.

Hvor mange timer har science om ugen?

På science har eleverne flere matematik og fysik/kemi timer end andre boglige linjer. Fysik/kemi er i 10. klasse et valgfag, som er obligatorisk på science.

Eleverne har følgende antal timer i fagene:

  • Matematik har 5 timer om ugen

  • Fysik/kemi har 4 timer om ugen

Klassen har selvfølgelig også dansk, engelsk og mulighed for tysk.

Husprojekt - 

Lego

mindstorm - ​

NYHEDER!

Alle elever afsted på boglige linjeture

I dag er alle skolens elever afsted på 3 dages ture med deres klasser/boglige linjer. 

I sidste måned var alle afsted i deres boteams - og i næste måned skal de første elever på den første lange udenlandstur.

Ikke så mærkeligt, at tiden flyver afsted når man går på efterskole ;-)

Efterskolernes Dag 27.09.20

Du kan besøge os på to forskellige måder på søndag. 

Læs om dine muligheder - HER

Vi glæder os fortsat til at se jer!

Nye linjer på AAE fra 2019/20

GOLF

​Der er stadig få pladser på golflinjen, ring og hør mere. 

Snowboard- og Skilinjen 2021-22

​Der er venteliste til skoleåret, kontakt skolen ang. spørgsmål. Tilmelding under kontakt. ​

Aabybro Efterskole vinder DM i fodbold for piger. Læs mere her ...

Kontaktinfo

​Aabybro Efterskole

Højskolevej 7
​9440 Aabybro
CVR: 22804553

Tlf.: 98 24 10 99
E-mail: info@aabybroefterskole.dk

​Nyttige links

Forældreintra »​

Youtube »

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter »​​

​"Jeg havde aldrig troet at man kunne få så mange gode venner på én gang!"

Samarbejde

Skolen for dig