SPORT, FAGLIGHED, FÆLLESSKAB OG FREMTID

Har efterskoleeleverne ikke snart krav på et klart svar?

Da statsministeren onsdag d. 11. marts tonede frem på live TV og lukkede det meste af samfundet ned var det samtidig et brat stop for landets 30.000 efterskoleelever. Én efter én drog de hjem til deres respektive familier og forlod det unikke fællesskab, som de alle havde været med til at opbygge de seneste 8 måneder. Dette helt uden nogen idé om, at de her godt en måned senere stadig skulle være adskilt

Den seneste måned har været en utrolig hård tid for dem. Det ved alle os, der har efterskolelivet tæt inde på kroppen. Selv er jeg både far til en efterskoleelev og leder på en efterskole - og kan dagligt mærke, hvordan de er påvirket af situationen. Ikke mindst fordi der i flere omgange har været optræk til en genåbning pga. nogle divergerende politiske signaler, men hver gang har det været falske forhåbninger.

I første omgang var efterskolerne en del af det såkaldte ”mindste scenario” for genåbning, inden de ældste klasser blev taget ud af planen. Og senest var flere politiske partier inden de seneste forhandlinger klare i udmeldingen om, at efterskolerne skulle være en del af den næste åbning af samfundet - men heller ikke det blev som bekendt til noget.

Min hensigt er dog ikke, at argumentere for en snarlig genåbning af efterskolerne - ej heller det modsatte. Derimod er den på vegne af eleverne, forældrene og alle os der arbejder på efterskolerne et forsøg på at få et klart svar på, om det overhovedet er realistisk af efterskolerne får lov til at åbne dørene for eleverne igen inden sommerferien. Et svar som jeg synes de har krav på.

Man kunne i onsdags læse i medierne, at ifølge et notat fra statens seruminstitut (Kåre Mølbak), så vil der ”(…) være risiko for superspredning ved begivenheder relateret til idræts- og fritidsliv, foreningsliv, efterskoler og højskoler.” Her vil jeg gerne stille mig kritisk over for, hvordan efterskolerne i første omgang kunne være en del af det oprindelig ”mindste scenario” for kort tid efter at høre under kategorien af ”høj risiko for superspredning”.

Anvendelsen af begrebet ”superspredning” er ikke just opmuntrende for de, som håber på en snarlig genåbning af efterskolerne - og det kunne være interessant at høre, hvad denne vurdering fra sundhedsmyndighederne bygger på, da der i offentligheden ikke er kommet nogen uddybning heraf - ud over at der i notatet står, at det handler om ”en realistisk vurdering af danskernes adfærd i fællesskaber”.

Det er for mig noget usikkert, hvad der menes ved dette. Er det et spørgsmål om, hvorvidt efterskolerne kan efterleve de retningslinjer, som sundhedsmyndighedernes har opstillet for folkeskolen, når eleverne ikke bare går i skole, men også bor, spiser, sover på skolen?

Umiddelbart kan det godt tænkes, at efterskolerne kan finde løsninger, hvor man kan efterleve dette. Jeg kan dog ud fra et lederperspektiv være bekymret for, om denne løsning er så langt væk fra den almindelige efterskolekultur, at det hverken for eleverne eller medarbejderne vil være et scenario, der er ønskværdigt. Alt det som kendetegner efterskolen i forhold til fællesskab og samvær bliver ugenkendeligt og vanskeligt at genskabe under disse rammer. Så kan man selvfølgelig diskutere, om det er nok, at eleverne bare får lov til at gøre skoleåret færdig sammen - det vil jeg ikke gøre mig til dommer over.

I debatten nævnes ofte også en anden mulighed, hvor efterskoleeleverne går i frivillig karantæne på efterskolerne - for således at undgå en eventuel smittespredning uden for efterskolen.

Er dette overhovedet en realistisk mulighed og hvordan forholder sundhedsmyndighederne sig til denne model. Og hvordan forestiller efterskolerne sig at kunne gennemføre dette i praksis - særlig tre spørgsmål er interessante i denne sammenhæng.

  1. Kan man forvente at alle elever psykisk er parate til i en længere periode at være isoleret fra omverden - og ikke mindst deres familie?
  2. Hvordan forestiller efterskolerne sig, at medarbejderne på skolen skal forholde sig til karantænen?
  3. Hvordan skal skolerne reagere, hvis en eller flere elever får konstateret Covid19 efter de er retur på skolen?

Jeg har ikke svaret på disse spørgsmål, men tænker, at det i hvert fald er tre områder, som skal gennemtænkes inden en eventuelt genåbning.

Ud fra ovenstående er jeg nysgerrig på, hvilken form for åbning af efterskolerne, som sundhedsmyndighedernes vurdering af efterskoler som ”superspredere” bygger på. Har SSI i deres beregninger taget forbehold for efterskolernes helt særlige mulighed for at lade eleverne være isoleret på skolen i en form for karantæne i en længere periode?

Jeg vil gerne understrege, at jeg har stor respekt for den måde som både det politiske system, sundhedsmyndighederne og den danske befolkning generelt har (re)ageret på i den situation, som vi står i.

Mit ærinde er som nævnt på vegne af efterskoleeleverne at afkræve et klart svar fra sundhedsmyndighederne i forhold til det plausible i en genåbning af efterskolerne i den nærmeste fremtid. Følgende spørgsmål vli jeg derfor gerne sende videre til Søren Brostrøm og Kåre Mølbak:

  1. Hvis de - som det fremgår af notatet fra SSI - anser efterskolerne som værende en risiko til superspredning, hvordan anser de så sandsynligheden for, at de vil anbefale at efterskolerne bliver genåbnet før sommerferien?
  2. ​I den foreløbige vurdering er der så taget hensyn til den særlige mulighed efterskolerne har for at lade eleverne gå i selvvalgt karantæne på skolen? Og i så fald hvordan vurderer de denne løsning i et sundhedsfagligt perspektiv?

Jeg håber, at de politiske partier, der har været mest aktive i den offentlige debat i forhold til at støtte en genåbning af efterskolerne (og højskolerne), nu vil sørge for at der kommer et klart svar på ovenstående spørgsmål til efterskoleeleverne. Ellers virker deres fremtoning i medierne mere som et forsøg på at fiske stemmer og goodwill blandt de yngre vælgere end en oprigtig støtte til efterskolerne.

Som leder for godt 200 efterskoleelever og far til en efterskoleelev, ønsker jeg af hele mit hjerte, at landets 30.000 efterskole elever får lov til at gøre skoleåret færdigt på en ordentlig måde - følelserne skal dog ikke her overtrumfe fornuften - så mest af alt håber jeg, at man snart kan give eleverne et klart svar, så de ikke skal gå rundt med falske forhåbninger.

af Esben Mathiasen

Viceforstander Aabybro Efterskole

NYHEDER!

International Boglig linje

Skriv for liv - Amnesty International

Elever på den Internationale Boglige linje havde en speciel opgave lige inden jul. Aabybro Posten kiggede forbi..

Læs mere her

Besøgsaftener og åbenthus

Vi er glade for at få besøg, men det er desværre ikke muligt i øjebliket pga. Covid-19. 

Vi opdaterer så snart det er muligt, I kan fortsat finde de kommende Åbent Hus datoer under "Kontakt",

Vi glæder os til at se jer!

Idrætslinjer på AAE 2020/21

​Vi har efterhånden kun få ledige pladser på specifikke linjer i skoleåret 2021/22 - ring for at høre nærmere herom. 

Snowboard- og Skilinjen 2021-22

​Der er venteliste til skoleåret, kontakt skolen ang. spørgsmål. Tilmelding under kontakt. ​

Aabybro Efterskole vinder DM i fodbold for piger. Læs mere her ...

Camps Aabybro Efterskole

​Læs mere om camps på følgende link 

  • Uge 42 - Efterårscamp
  • Uge 7 - En dag på efterskole
  • Uge 8 - Vintercamp
  • Uge 27 - Sommercamp
  • Uge 32 - Sommer camp

Kontaktinfo

​Aabybro Efterskole

Højskolevej 7
​9440 Aabybro
CVR: 22804553

Tlf.: 98 24 10 99
E-mail: info@aabybroefterskole.dk

​Nyttige links

Forældreintra »​

Youtube »

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter »​​

​"Jeg havde aldrig troet at man kunne få så mange gode venner på én gang!"

Samarbejde

Skolen for dig